KOREKTURA, s.r.o.
PROFESIONÁLNE JAZYKOVÉ KOREKTÚRY

Termíny a sadzba

Aby korektor mohol zabezpečiť vysokú kvalitu, potrebuje na prácu pohodu a primeraný čas.
Texty s rozsahom do 10 normostrán skontrolujeme obvykle do nasledujúceho dňa, v prípade potreby aj v ten istý deň. Dlhšie texty spracujeme v termínoch podľa dohody.

Sadzba za našu štandardnú korektúru je 3,50 € za 1 normostranu. 1 NS = 1 800 znakov s medzerami.
Opravy zapracujeme v ľubovoľnom z bežných formátov priamo v súbore alebo formou poznámok.

Uprednostňujeme komunikáciu e-mailom (korektura.sk@gmail.com).
Jednoducho nám napíšte, aký text potrebujete skontrolovať a aký termín vám vyhovuje. Na vašu požiadavku odpovieme obratom so spresnením termínu a kalkuláciou ceny.
Telefonicky nás môžete kontaktovať na čísle +421 904 842 600.