KOREKTURA, s.r.o.
PROFESIONÁLNE JAZYKOVÉ KOREKTÚRY

O nás

Poskytujeme profesionálne jazykové korektúry slovenských textov.
Naša štandardná korektúra zahŕňa gramatickú, pravopisnú a typografickú korektúru.
Po dohode môžeme vypracovať aj štylistickú korektúru a v prípade potreby aj dodatočnú predtlačovú korektúru.
Korektúru si vyžaduje každý text určený na publikovanie alebo verejnú prezentáciu.

 • reklamné a propagačné materiály firiem, letáky, obchodné listy, slogany
 • príručky, brožúry, návody na obsluhu, opisy výrobkov, etikety
 • slovenské preklady z iných jazykov
 • webové stránky, direct mailing, tlačové správy
 • reprezentačné materiály pre inštitúcie, združenia, politické strany, obce a mestá
 • referáty, seminárne, bakalárske, diplomové a dizertačné práce
 • skriptá, knihy a články

Bezchybná a solídna prezentácia pred verejnosťou a partnermi je dnes samozrejmosťou.
Spolupracujeme so širokým spektrom klientov. Jazykovo kvalitné spracovanie publikovaných textov je prejavom ich profesionality.

 • firmy z rôznych odborov, výrobcovia, distribútori a predajcovia
 • prekladateľské a reklamné agentúry, agentúry na tvorbu web stránok
 • noviny, vydavateľstvá, spisovatelia, študenti
 • verejná správa, mestá, obce, politické strany, ale aj mnohí ďalší jednorazoví zadávatelia

Medzi našich pravidelných klientov patria spoločnosti:
Východoslovenská energetika a.s., TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o., KanKan.sk, s.r.o.,
Lidl Slovenská republika, v.o.s., COLWAY ČESKÁ REPUBLIKA, 1st CLASS AGENCY, s.r.o. a ďalšie.

Za príjemnú spoluprácu a dôveru Vám ďakujeme.